Ga naar de inhoud
Home » Wat is het probleem met de Valkewegbruggen?

Wat is het probleem met de Valkewegbruggen?

De twee bruggen op de Valkeweg zijn aan groot onderhoud toe. Het onderstel is nog goed, maar het wegdek moet binnenkort vervangen worden. 

Het college van B&W wil nu haast maken en is er erg aan gehecht om een brug met een draagvermogen van 60 ton te realiseren. En daar heeft het college bedrag van € 690.000 voor over. De noodzaak voor deze zwaarte is een gevolg van eigen keuzes en is niet gebaseerd op de feitelijke verkeersdruk.

Achtergrond

In 1989 zijn de twee bruggen in de Valkeweg aangelegd, die geschikt waren voor een verkeersklasse van 45 ton. In 2009 is het houten brugdek vervangen door kunststof en is de verkeersklasse afgeschaald naar 30 ton. In 2016 zijn de damwanden vervangen en is schade aan het brugdek geconstateerd. Een technisch rapport uit 2016 toont aan dat het onderstel goed is en dat het brugdek vervangen moet worden. Het vervangen van het brugdek kost, afhankelijk van de zwaarteklasse tussen de € 315.000 en € 535.000 (prijspeil 2018). Het college heeft de hoogste zwaarteklasse van 60 ton opgenomen in de begroting en de begroting is door de gemeenteraad aangenomen, waardoor deze uitgave nu is goedgekeurd.

In 2020 bleek dat de kosten € 155.000 hoger uitvielen. En het college heeft daar nu extra krediet voor gevraagd aan de gemeenteraad.

Wegcategorieën 

De reden te kiezen voor 60 ton, in plaats van de oorspronkelijke 45 ton, of een standaard van 30 ton, heeft niet zozeer te maken met de verkeersdruk, maar is gelegen in een andere keuze, namelijk de wegcategorisering. In 2000 heeft Voorschoten zijn wegen ingedeeld in 3 categorieën, die grotendeels aansluiten bij “Duurzaam Veilig”, te weten Gebiedsontsluitingsweg, Wijkontsluitingsweg en Erftoegangsweg. Volgens het TNO heeft een Gebiedsontsluitingsweg een gewichtsklasse van 45 ton. En overige, kleinere wegen, die niet bestemd zijn voor zeer zware voertuigen een klasse van 30 ton. De 60 tonsklasse is, volgens TNO bestemd voor zeer zwaar verkeer en hoofdverkeerswegen waarbij omleggen van verkeer uitgesloten is (de A4, bijvoorbeeld). 

Een zelfgeschapen probleem

Het is dus eigenlijk een zelfgecreëerd probleem van het labelen van de wegen. De simpelste oplossing, is de weg te labelen als een Klasse 30 weg. Dat is ruim voldoende voor al het verkeer inclusief de zwaarste calamiteitenvoertuigen en het bespaart een paar ton euro’s. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, is een oude wijsheid. 

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaal.nl

Ga naar de inhoud