Ga naar de inhoud
Home » Vereniging

Vereniging

De vereniging Voorschoten Lokaal

Oprichting
De vereniging is als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opgericht op 14 december 2021. De statuten zijn vastgelegd in een notariële akte en voldoen aan alle vereisten om als politie partij mee te doen met verkiezingen voor de gemeenteraad

Kamer van Koophandel
De vereniging is ingeschreven bij de kamer van Koophandel ondernummer 74731882. Het RSIN nummer is 860007753.

Bank
De vereniging heeft een bankrekening bij de Rabo bank onder nummer NL34 RABO 0341995835.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
René van der Smeede, voorzitter
André in’t Veen, secretaris
Hans Rasch, penningmeester
Arita Jol, algemeen bestuurslid
Hugo Nordkamp, algemeen bestuurslid

Ga naar de inhoud