Ga naar de inhoud
Home » Voor betaalbare woningbouw

Voor betaalbare woningbouw

  • Net als alle andere gemeente in de randstad is er in Voorschoten meer vraag dan aanbod op de woningmarkt. Voorschoten heeft nog maar beperkte ruimte voor nieuwbouw want het groene karakter is belangrijk voor Voorschoten Lokaal
  • Onze inzet is om het groen dat we nu hebben zo veel mogelijk te behouden. Het plaatsmaken van groen voor bijvoorbeeld woningbouw mag alleen plaatsvinden als daar hele goede plannen voor zijn.

Daarbij, door de grond niet te verkopen, maar in erfpacht uit te geven, houden we de kosten voor kopers en huurders laag en betaalbaar. Zo zijn wij niet afhankelijk van ontwikkelaars, maar nemen we de regie in eigen hand.

  • Uiteraard nemen we maatregelen dat dit voordeel niet voor speculatie gebruikt wordt, maar dat het echt blijvend voor betaalbare woningbouw beschikbaar blijft.

Zo vinden wij dat er ook een zelfbewoningsplicht moet komen voor huizenkopers.

  • Daarnaast wil Voorschoten Lokaal dat mensen met een sociale binding met Voorschoten voorrang krijgen op een woning, zodat kinderen weer dicht bij hun ouders kunnen wonen.

Passend Wonen

  • Vanwege de tekorten aan woningen, stagneert ook de doorstroming. Zo blijven sociale huurwoningen bewoond door mensen die het allang niet meer nodig hebben. Of blijven gezinswoningen bewoond door alleenstaanden.
  • Door gericht beleid en die betaalbare woningen te bouwen, komt de doorstroom op gang. Voorschoten Lokaal zet dan ook vol in op de bouw van meer betaalbare woningen. Daarbij hebben we extra oog voor levensloopbestendige (verbouw van) woningen en kleinere woningen, zowel voor starters als voor senioren, die wat kleiner kunnen en willen wonen.
Ga naar de inhoud