Ga naar de inhoud
Home » Voor sport en cultuur

Voor sport en cultuur

 • Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is.

Samenwerken

 • Voorschoten Lokaal ziet graag sportorganisaties samenwerken met andere voorzieningen. Dat kan bijvoorbeeld met voor- en naschoolse opvang zijn, maar ook ouderenzorg of jeugdwerk. Maar ook samenwerken met andere sportorganisaties is winst. Voorschoten Lokaal is dan ook heel erg blij met de lokale uitvoering van Nationaal Sport Akkoord en het Nationaal Preventie Akkoord en wil dit de komende periode graag voortzetten en waar kan aanvullen en uitbreiden.

Subsidie

 • Voor veel verenigingen is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en te investeren in verbeteringen. Voorschoten Lokaal vindt het belangrijk dat de verenigingen hun maatschappelijke bijdrage op een goede manier kunnen blijven leveren en wil daarom het huidige maximale subsidiebedrag verhogen.
 • Voorschoten Lokaal wil de verenigingen meer zekerheid geven, wij willen de verdeling van de subsidie verhogen van elk jaar naar één keer per vierjaar.

Sport voor elk seizoen

 • Voorschoten heeft voor het winterseizoen onvoldoende binnenlocaties om iedereen te kunnen laten sporten. Om de druk van de locaties te verminderen en meer ruimte te creëren wil Voorschoten Lokaal de mogelijkheden van een blaashal onderzoeken.

De ijsbaan

 • De ijsbaan is een begrip in Voorschoten, een stukje groen tussen versteend gebied. Wat Voorschoten Lokaal betreft wordt er voor de ijsbaan een partner gezocht voor het zomerseizoen zodat het terrein optimaal gebruikt kan worden.

Het Zwembad

 • Zwemmen is ongelofelijk belangrijk want naast het plezier en gezond bewegen bevordert het ook de veiligheid van onze inwoners. Voor de komende jaren maken we dan ook een plan voor het Wedde in combinatie met sporthal de Vliethorst.
 • Die combinatie van zwemmen en een sporthal is voor Voorschoten Lokaal een streven maar wij vinden dat de uiteindelijke beslissing bij onze inwoners ligt.

Cultuur

 • Voorschoten mag trots zijn dat op cultuurgebied wij een heel brede en rijke gemeenschap hebben. Veel mensen beleven hier plezier en voldoening aan en het bevordert de saamhorigheid onder de inwoners. Er worden veel evenementen georganiseerd, soms alleen voor de leden, maar vaak kan het hele dorp en zelfs regio meegenieten. Voorschoten Lokaal vindt het belangrijk dat de onzekerheid voor deze clubs ophoudt. Met het sluiten van het cultureel centrum en het langdurig beraad over onrealistische voorstellen rondom de multifunctionele accommodatie zijn de verenigen van het kastje naar de muur gestuurd.
 • Alle kinderen op Voorschotense basisscholen komen meerdere keren tijdens hun schooltijd in aanraking met verschillende vormen van cultuur buiten het schoolgebouw. Zij worden daarbij gestimuleerd om actief aan enige vorm van cultuur deel te nemen.
 • Het mogelijk blijven maken van deze culturele activiteiten vraagt om effectief multifunctioneel gebruik van gebouwen en ruimten, zoals bijvoorbeeld avondgebruik van schoolgebouwen en kerkzalen. Toch zal daarnaast een passend cultureel centrum nodig zijn, waar vergaderd, gespeeld, gelezen, gekeken, geoefend en opgetreden kan worden. Dit zal alleen te realiseren zijn door het effectief te combineren met functies zoals die van de bibliotheek of publieke zaken van de gemeente, zodat er een dag en avondvullende reuring aan het centrum kan worden toegevoegd passend binnen de visie en bij het DNA van het hart van Voorschoten. Voorschoten Lokaal ziet dit uiteraard alleen vorm krijgen in samenspraak met gebruikers en onze inwoners.
Ga naar de inhoud