Ga naar de inhoud

Welkom

Welkom op de website van Voorschoten Lokaal

Voorschoten Lokaal is de enige lokale partij in Voorschoten. Als lokale partij zijn wij niet gebonden aan politieke stromingen zoals neoliberalisme, socialisme of conservatisme die de andere partijen vertegenwoordigen. Voor Voorschoten Lokaal telt er maar één ding en dat is het goede nastreven voor Voorschoten en zijn inwoners.

Voorschoten Lokaal is als politieke partij formeel opgericht in december 2021. We gingen enthousiast aan de slag met het opstellen van een verkiezingsprogramma (klik hier voor het programma) en zochten en vonden gemotiveerde mensen die zich voor de partij wilden inzetten in de gemeenteraad, partijbestuurder of als lid/donateur. Bij de verkiezingen in maart 2022 werden we de tweede partij met maar een neuslengte verschil ten opzichte van de eerste partij. Met vier zetels in de gemeenteraad lag het voor de hand dat we deel zouden gaan uitmaken van het College van Burgemeester en Wethouders. 

Na een (te) lange formatieperiode waarbij sommigen nog moesten wennen aan een nieuwe partij die zoveel stemmen had gekregen kon een coalitieaccoord gesloten worden met het CDA en de VVD. Veel punten in ons verkiezingsprogram zijn terug te vinden in het coalitieaccoord (klik hier voor het coalitieakkoord)

En zo zetten we ons de komende jaren gepassioneerd in voor ons mooie dorp en zijn inwoners. U dus.

Op deze site staan een onze standpunten op belangrijke gebieden.Deze standpunten zijn gebaseerd op de inbreng van onze leden. Onze raadsleden streven er naar om zoveel als mogelijk is deze standpunten om te zetten naar gemeentelijk beleid.
Wij vinden een integere en transparantie manier van politiek bedrijven de basis voor het vertrouwen in onze partij. . Om dat tot uitdrukking te brengen hebben we voor ons handelen een gedragscode opgesteld (klik hier voor de gedragscode).

Ook vindt u op deze website onze nieuwbrieven waarin we u op de hoogte houden over wat we doen zowel in het college als in de gemeenteraad.
Verder treft u onze persberichten aan over grote en kleine actuele onderwerpen.

Maar het belangrijkste onderdeel van deze site vindt u onder het hoofdje “contact”. Daar staat een reactieformulier waar u uw mening kunt geven over wat we goed doen, wat we verkeerd doen of wat we niet doen.  Met uw kritische blik blijven wij op onze tenen lopen om het goede voor u en uw dorp te doen. We beloven dat we op iedere reactie reageren. Per slot van rekening stond in ons verkiezingsprogramma participatie hoog genoteerd.

Ga naar de inhoud