Ga naar de inhoud
Home » Gemeenteraad besluit over Valkewegbruggen, toch 60 ton

Gemeenteraad besluit over Valkewegbruggen, toch 60 ton

Morrend akkoord met extra geld voor bruggen“, kopt het Leids Dagblad op 30 januari.
Bijzonder triest dat argumenten er niet meer toe doen en dat alles erop gericht lijkt te zijn om een besluit door te drukken. 
Feiten, en vooral wetenschappelijk onderbouwde informatie, zoals van Instituut Fysieke Veiligheid, of van het TNO worden door sommige partijen wordt bestempeld tot misinformatie.

Hieronder staat de inbreng van Marleen Persoon in de gemeenteraad.

Voorzitter,
Telkens wanneer er extra geld aan de gemeenteraad gevraagd wordt – in dit geval € 190.000 bovenop het eerder in 2018 vastgestelde budget van € 500.000 – vinden wij het verstandig om nog eens extra goed te kijken naar nut en noodzaak van de zaak.

En als we dan nog eens extra goed naar de zaak van de Valkewegbruggen kijken, zien we dat de redenatie was:
het is een Wijkontsluitingsweg en die moet geschikt zijn voor alle verkeer, zonder beperking. 1)

Op die redenatie valt flink wat af te dingen:

De eerste redenatie is dat er sprake is van een Wijkontsluitingsweg. Dat is geen natuurverschijnsel, maar een bestuurlijke keuze. Om precies te zijn een keuze uit het jaar 2000. 2)
En deze keuze kan eenvoudig teruggedraaid worden.
De wijken blijven goed ontsloten.
De Valkeweg is namelijk eigenlijk een verbindingsweg tussen twee wijken. Twee wijken, die ieder al een ontsluitingsweg hebben naar de Veurseweg.
Wanneer wij nu besluiten de Valkeweg anders te labelen, is er geen noodzaak meer om de weg in te richten voor zeer zwaar verkeer.

De tweede redenatie is dat verkeer zonder lastbeperking over een Wijkontsluitingsweg moet mogen gaan.
Volgens mensen die er meer verstand van hebben dan ik, bijvoorbeeld het TNO, hebben wegen een bepaalde klasse. 3)
Een snelweg heeft klasse 60. En een Gebiedsontsluitingsweg heeft klasse 45.
Alle lagere wegen zoals in woonwijken hebben klasse 30.
Een wijkontsluitingsweg is dan met een 30 ton ruim genoeg bemeten.

Voorzitter,
We moeten ook niet willen dat zeer zwaar verkeer achterom van de ene wijk naar de andere gaat.
Het kan natuurlijk soms voorkomen dat zeer zwaar verkeer ergens moet zijn, maar dan is dat bestemmingsverkeer. Dat gaat erin en eruit.
Met de wijken Bijdorp en Starrenburg, aan beide kanten van de bruggen kan dit. Beide wijken zijn bereikbaar zonder over de bruggen te hoeven gaan. Er is geen enkele noodzaak om met zeer zwaar verkeer van de ene wijk naar de andere te gaan.

Voorzitter,
er was ook sprake van dat calamiteitenvoertuigen over de bruggen moeten kunnen. Dat is logisch. Maar calamiteitenvoertuigen kunnen hier makkelijk overheen, aangezien er volgens de brandweer zelf geen zwaardere wagens dan 20 ton zijn. De huidige 25 ton is meer dan genoeg. 4)

Verder heb ik met de aanwonenden van deze route gesproken. Die willen helemaal geen zwaar verkeer door een woonwijk laten rijden. Als deze bruggen van een 60 ton zwaartebelasting er echt komen is dat bijna een uitnodiging om er een sluiproute van te maken. Een sluiproute voor zeer zwaar verkeer. De omwonenden houden hun hart vast.

Omwonenden vragen zich ook af, waarom het voor de Nassauwijk wel mogelijk en veilig is om het verkeer tot 25 ton te beperken en voor de wijken Starrenburg en Bijdorp niet. Zijn de mensen in deze wijken soms minder waard? 5)

Kortom voorzitter, onder het motto van “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” heeft u nu nog de kans om een onzinnige duurdere beslissing tegen te houden.
Dan komt er een veilige weg voor minder geld. Wie kan daar tegen zijn?

Bronnen:
1) Informatiebrief B&W “Vervangen twee bruggen Valkeweg”, 9 oktober 2018
2) Verkeersnotitie 2000 Categorisering van wegen & aanpak knelpunten
3) Presentatie 6-11-2014 COBcdag “Bestaande bruggen en NEN 8700” ir. G.G.A. Dieteren TNO
4) Instituut Fysieke Veiligheid (https://www.ifv.nl), Overzicht van brandweer materiaal (zie dit overzicht).
5) borden bij ingang Nassauwijk 

Ga naar de inhoud