Ga naar de inhoud
Home » Voor persoonlijk bestuur

Voor persoonlijk bestuur

 • Voorschoten Lokaal Vindt het belangrijk dat de wethouders in ons dorp een sterke binding hebben met Voorschoten en het niet zien als 9 tot 5 baan. Wij willen betrokken bestuurders die meevoelen en meedenken met de inwoners en ondernemers.  Bestuurders die zich persoonlijk verantwoordelijk voelen en er wakker van liggen, wanneer dingen niet goed gaan. Voor iedere brief die de deur uitgaat. Voor iedere beschikking of vergunning die verleend wordt, of afgewezen wordt. En dus ook wethouders die het lef hebben om, wanneer de situatie daar om vraagt, af te wijken van de regels. En die in staat zijn om deze beslissing publiekelijk uit te leggen. Hiervoor is het nodig dat onze wethouders de gemeente kennen, dat geldt natuurlijk ook voor de beleidsregisseurs en -adviseurs van de wethouders. Betrokken bestuurders besparen niet alleen veel frustratie bij inwoners, maar dragen ook bij aan betere besluitvorming en lagere kosten.

Zelfstandigheid in de regio

 • Het voortbestaan van kleinere gemeenten staat onder druk. Wanneer een kleine gemeente over onvoldoende bestuurskracht en middelen beschikt kan in het uiterste geval een fusie traject worden gestart. In het geval van Voorschoten ligt dan een fusie tot een grote Leidse regio voor de hand.
 • Van belang voor een zelfstandig Voorschoten is een organisatie op te bouwen, die sterk en daadkrachtig kan optreden en die kleiner en minder kostbaar is. Daarnaast heeft een zelfstandig Voorschoten een effectieve inzet van middelen om de eigen voorzieningen overeind te houden in een gezonde leefomgeving gericht op Voorschotenaren.
 • Dit kan door te kiezen om alleen datgene met een eigen ambtelijke organisatie te doen, wat van belang is voor de gemeente en gemeenschap van Voorschoten en waar het voor de aansturing noodzakelijk is.
 • Dat houdt in dat de beslissing om bepaalde zaken wel of niet te doen, geen ambtelijk automatisme meer is, maar een bestuurlijke afweging.
 • We hebben goede ervaring met het inkopen van diensten en samenwerkingsverbanden in de leidse regio en omliggende gemeente. Ook in deze regelingen is het belangrijk dat wij effectieve en daadkrachtige vertegenwoordigingen hebben vanuit de ambtenaren, raad en college om grip te houden en de belangen van de Voorschotenaren te behartigen.

Financieel gezond

 • Voorschoten heeft in 2017 onder financieel toezicht gestaan. Door een stevig pakket aan maatregelen staan we weer op eigen benen en dat is iets waar wij trots op mogen zijn. Maar we voelen daar nog wel de gevolgen van.
 • Voorschoten Lokaal wil een herstructurering van ons financiële systeem, zodat het overzichtelijk wordt en besluiten uitgelegd kunnen worden aan onze inwoners.
 • De gemeente krijgt via verschillende stromen geld binnen:
 • De rijksbijdrage – het gemeentefonds – is een optelsom van gerichte bijdragen bestemd voor de wettelijke taken van de gemeente, infrastructuur en voorzieningen, Voorschoten Lokaal vindt dat die bijdragen dan ook daarvoor moeten worden gereserveerd en uitgegeven.
 • De leges zijn bedoeld voor de financiering van betreffende af te nemen diensten zoals een bouwvergunning.
 • De riool- en afvalstoffenheffingen zijn specifiek daarvoor bedoeld.
 • De OZB is een lokale belasting waarvan Voorschoten Lokaal vindt dat die alleen voor extra wensen van de gemeenschap gebruikt mag worden, zoals zwembad, cultuur, sport, enz.
 • Toeristen en hondenbelasting verdwijnen nu nog in de algemene pot Voorschoten Lokaal vindt dat deze belastingen voor hun doel moeten dienen of anders moeten worden afgeschaft.

Geen verhoging van belastingen

 • Voorschoten Lokaal vindt dat gemeentelijke belastingen niet meer zouden mogen stijgen dan dat logischerwijs voortvloeit uit indexatie. Lokale belastingen moeten niet stijgen om tegenvallers op andere terreinen op te vangen.
Ga naar de inhoud