Meteen naar de inhoud
Home » Onze standpunten

Onze standpunten

Voor persoonlijk bestuur

-Met onze inwoners
-Financieel gezond
-Zelfstandig Voorschoten
-Bestuurders die oprecht betrokken
zijn bij het dorp en de inwoners

Voor betaalbare woningbouw

-Creëren van doorstroom
-Om een gezin in te stichten en oud in te worden 
-Betaalbaar op herontwikkeling van gemeentegrond

Voor jong en oud

-Veilig buitenspelen
-Goede hulpvoorzieningen
-Extra ondersteuning bij echtscheiding
-Goede scholen
-Hulpmiddelendepot

Voor Inwoners en ondernemers

-Een veilig gevoel
-Veilig verkeer
-Snel op de fiets
-Vertrouwen in Inwoners en ondernemers
-Ondernemersfonds

Voor gezond verstand

-Goede afvalinzameling
-Investeringen heroverwegen of het wel echt nodig is
-Gezond klimaat
-Goede riolering

Voor sport en cultuur

-Hogere subsidies
-Goede cultuur voorzieningen
-Meer sport locaties
-Zwemmen dichtbij

Download hier het volledige programma

Skip to content