Ga naar de inhoud
Home » Vertrouw milieu-keuzes toe aan de inwoners

Vertrouw milieu-keuzes toe aan de inwoners

Er liggen voor de nabije en langere toekomst veel uitdagingen: minder afval, minder CO2 en overstappen naar duurzame energie. De gemeente moet hier een visie op formuleren. Het gaat om ingewikkelde keuzes, waar geen éénduidig antwoord op te vinden is. Dan gaat het er niet om de denkkracht te beperken tot enkele ambtenaren en gemeenteraadsleden.Voorschoten Lokaal pleit ervoor om een beroep te doen op de kennis die binnen de gemeenschap aanwezig is.

Er is binnen onze Voorschotense gemeenschap enorm veel kennis, ervaring en knowhow aanwezig op allerlei terrein. Ook op het gebied van klimaat, afval en energie.

Ik ben van mening dat de politiek niet bang moet zijn voor de inbreng van de inwoners. De inwoners van Voorschoten zijn heel goed in staat om binnen budget met een goede oplossing te komen.

Voorschoten Lokaal pleit ervoor om een beroep te doen op de kennis die binnen de gemeenschap aanwezig is.

Voorschoten Lokaal is een sterk voorstander van gebruik maken van de denkkracht en het enthousiasme van de inwoners. Hierdoor ontstaan beter gedragen oplossingen en worden vaak meer verschillende aspecten van een vraagstuk onder de loep genomen. Dit leidt bij elkaar tot een betere kwaliteit van de besluiten.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaal.nl

Ga naar de inhoud