Ga naar de inhoud
Home » Meer ruimte voor ondernemersinitiatieven

Meer ruimte voor ondernemersinitiatieven

Voorschoten, 31 januari 2022

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie en de sponsor van onze
cultuur en sportclubs. De gemeente dient de plaatselijke middenstand en de in
Voorschoten gevestigde bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen en te
stimuleren. Door een Ondernemersfonds in te stellen, krijgen ondernemers de
ruimte en de budgetten om zelf initiatieven te ontplooien om de economie in het
dorp te versterken. Voorschoten Lokaal vindt dat ondernemers zelf heel goed in
staat zijn om de leefbaarheid van hun omgeving te bevorderen. De gemeente kan
zich dan beperken tot het stellen van kaders en het toetsen van de plannen.
Wij zijn trots op de initiatieven van ondernemers. Maar helaas stranden die
geregeld als gevolg van onbegrip en bureaucratie. Voorschoten Lokaal vindt dat
hierdoor kansen onbenut zijn gebleven. Denk hierbij aan plannen voor het
verbeteren van bestaande evenementen, zoals de Paardenmarkt en nieuwe
evenementen, zoals braderieën. Allemaal initiatieven die Voorschoten een fijner
dorp maken. Maar ook ideeën met betrekking tot de inrichting van de openbare
ruimte, bewegwijzering, informatiezuilen, bevordering van het
ondernemersklimaat en het bestrijden van leegstand.
Er ligt een taak voor de gemeente om het vertrouwen terug te winnen en de
communicatie vanuit de gemeente te verbeteren. Om dit proces kracht bij te
zetten is Voorschoten Lokaal voorstander van het instellen van een
Ondernemersfonds.
Daarmee kunnen ondernemersverenigingen zelf initiatieven ontplooien om hun
omgeving aantrekkelijker te maken en te promoten, zonder bureaucratie of
vertraging. De gemeente kan zich dan beperken tot een toetsende rol.

Wouter van Duivendijk
Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaal.nl

Ga naar de inhoud