Ga naar de inhoud
Home » Meer sportfaciliteiten nodig in Voorschoten

Meer sportfaciliteiten nodig in Voorschoten

Uit de Sporttafel van Voorschoten is gebleken dat er niet genoeg sportfaciliteiten zijn in Voorschoten. Zowel in de zomer als in de winter liggen er veel kansen tot meer sportmogelijkheden. Zo is er in de winter een tekort aan zaalruimte en constateren wij ook dat veel buitensportinitiatieven in de zomer niet worden opgepakt door de gemeente.
Voorschoten Lokaal wil deze kansen pakken en zet zich in voor meer sportlocaties in onze gemeente. Om dit te bereiken is het nodig de moeizame communicatie met de gemeente aan te pakken.

Mede aangejaagd door het Sportakkoord verenigen sportaanbieders van Voorschoten zich om meer en beter samen te werken. Tijdens een van de bijeenkomsten (Sporttafel Voorschoten) bleek het grote te kort aan sportlocaties in de winter. Verschillende buitensporten willen tijdens de koudere maanden een binnen variant aanbieden. Dit is niet mogelijk door het tekort aan zaalruimte en locaties. Voorschoten Lokaal is van mening dat een tijdelijke opblaashal in de winter de druk op de sporthalruimte kan verlichten op korte termijn. Op langer termijn zet Voorschoten lokaal zich in voor een structurele oplossing.

Naast het tekort aan sportruimte in de winter zijn er in Voorschoten ook initiatieven om extra sportruimte in de zomer te creëren. Zo wil onder andere de ijsbaan een inline-skatebaan realiseren en zijn er meerdere initiatieven via het Sportakkoord binnengekomen die stuklopen op de communicatie en het bureaucratische proces met de gemeente. In contact komen met de gemeente om een (sportief) initiatief te bespreken kost de burger momenteel geld. Voorschoten Lokaal wil dat de gemeente deze leges niet vraagt voor initiatieven die van sociaal maatschappelijke meerwaarde zijn voor Voorschoten.

Rogier van Meggelen

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaal.nl

Ga naar de inhoud