Ga naar de inhoud
Home » Opportunisme bepaalt het lot van het Ambachtshuis

Opportunisme bepaalt het lot van het Ambachtshuis

Het college van B&W van Voorschoten houdt vast aan het verkopen van de combinatie Ambachts- en Baljuwhuis. Het één heeft een publieke en het ander een commerciële. Waarom dan samen de zelfde behandeling? Welke visie heeft het college eigenlijk?

Sinds 1912 is het Ambachtshuis door een legaat voor het algemeen nut bestemd. Sinds 1982 is het samengevoegd met het Baljuwhuis en spreken we van het Ambachts- en Baljuwhuis. Twee functies in één gebouw: een publieke en een commerciële.

De gemeente heeft een lijst met panden die verkocht mochten worden en het Ambachtshuis stond daar niet op. Het college was oorspronkelijk dus helemaal niet van plan om het pand te verkopen, maar werd op het idee gebracht door een voorstel van de huidige pachter.

Uit de publieke reacties bleek dat de gemeente geen visie had en daardoor kreeg het college veel kritiek over zich heen. De prijs was veel te laag, de publieke functie ging verloren en het verkoopproces was te ondoorzichtig. Uiteindelijk zag het college af van de deal met de huidige pachter. In plaats daarvan heeft het college nu het voornemen om de panden van het Ambachts- en Baljuwhuis gezamenlijk in de openbare verkoop te doen. Dit, ondanks dat in juli 2019 de gemeenteraad voltallig heeft uitgesproken (via motie 121) dat er geen duidelijke noodzaak is voor de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis.

VL is geen voorstander van het verkopen van dit pronkstuk aan de Voorstraat. Bovenal omdat je door de verkoop van het ambachtshuis, je grip verliest op het gebruik ervan. Het is een huis van en voor de gemeenschap. En het dienen van de gemeenschap is een kerntaak van de gemeente. Het Baljuwhuis mag wel verkocht worden. Want het exploiteren van een pand met een commerciële functie is geen kerntaak van de gemeente.

Wat vooral storend is, is dat het college zonder te luisteren naar de gemeenschap ingaat op een voorstel van een ondernemer en vervolgens de ondernemer jaren in onzekerheid laat bungelen en uiteindelijk laat vallen.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaal.nl

Ga naar de inhoud