Ga naar de inhoud
Home » Het is tijd voor verbetering

Het is tijd voor verbetering

Voorschoten Lokaal vindt het belangrijk dat het gemeentebestuur zich betrokken voelt bij onze inwoners en ondernemers, bij zaken die hen direct raken. Wij willen een gemeente waar ruimte is voor initiatief. Waar je mee mag doen en waar je trots op kunt zijn.

Wanneer inwoners en ondernemers niet genoeg betrokken worden bij belangrijke beslissingen verliest het gemeentebestuur draagvlak en geloofwaardigheid. Van de gemeente wordt gezegd dat het onnodig en teveel geld uitgeeft aan verkeerde dingen. Door inwoners en ondernemers beter te betrekken bij plannen, zouden veel geld verspillende en onzinnige projecten voorkomen kunnen worden. Maar behalve inwoners actief te betrekken, moet de gemeente initiatieven van inwoners ook dankbaar omarmen.

Persoon: “er zijn zoveel goede en slimme ideeën bij inwoners, waar gewoon niets mee gebeurd! Doodzonde dat er niet goed geluisterd wordt”.

Het burgerinitiatief voor de Kruispuntkerk is bijvoorbeeld nooit serieus bekeken. De drie adviescolleges: de Voorschotense Advies Commissie Sociaal Domein (de VAC), Alliantie Burger Voorschoten (de ABV) en de Taskforce Centrumondernemers hebben de samenwerking met de gemeente gestaakt. Zij voelde zich niet serieus genomen.

Ook brieven van inwoners worden niet of heel laat beantwoord. Voorschoten lokaal vindt dat als zaken niet goed lopen, het gemeentebestuur dit zich persoonlijk moet aantrekken en op zoek moet gaan naar een oplossing. Dit moet echt beter. Het is tijd voor verbetering.

Marleen Persoon

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaal.nl 

Ga naar de inhoud