Ga naar de inhoud
Home » Gezonde begroting met aandacht voor wonen

Gezonde begroting met aandacht voor wonen

Voorschoten Lokaal stemde voor de begroting 2023. “Het is een gedegen stuk werk dat goed aansluit bij ons verkiezingsprogramma”,  aldus Wouter van Duivendijk, fractievoorzitter Voorschoten Lokaal. We staan voor een gezonde en transparante financiële huishouding.

De begroting
Er ligt een begroting met een mooi positief saldo voor de jaren tot aan het zogenoemde en gevreesde ravijnjaar. Het vorige college en gemeenteraad hebben er hard aan gewerkt om een goede basis achter te laten na de moeilijke financiële jaren die Voorschoten heeft doorgemaakt. Het stemt Voorschoten Lokaal  daarom tevreden dat deze behoedzame financiële lijn wordt doorgetrokken in deze begroting.
Met het leveren van een wethouder financiën mag het vanzelfsprekend zijn dat wij een gezonde en transparante financiële huishouding verlangen, waar deze begroting een mooi vertrekpunt voor is. Extra scherp zullen wij gaan letten op een duidelijke relatie tussen onze inkomstenbronnen en uitgaven.

Wonen
Versteende gemeentegrond zien wij graag ingezet voor onder meer kwalitatief betaalbare woningen. Om deze betaalbaarheid te realiseren zal er uitgeweken moeten worden naar creatieve oplossingen en out of the box denken om woningen te realiseren voor alle doelgroepen in Voorschoten. Wij denken hierbij sterk aan het realiseren van woningen op erfpacht middels een permanent toewijzingsbeleid om de diversiteit van het dorp te bevorderen en te behouden. Denk hierbij aan toewijzing van woningen aan kinderen van onze ouderen die hierdoor makkelijker hun mantelzorgtaken op zich kunnen nemen.

Verenigingsleven
Voorschoten Lokaal draagt een warm hart toe aan het Verenigingsleven, het cement van ons dorp. Wij zijn dan ook verheugd over een aantal moties die het verenigingsleven zullen helpen en daarbij de duurzaamheid in het dorp een extra push zullen geven. 

Bestuur voor en met onze inwoners
Wij zien uit naar de invulling van het geplande onderzoek naar de bestuurskracht van Voorschoten die met name ingaat op de beoordeling hoe het bestuur de denkkracht en de energie in het dorp gebruikt. Onderzoek naar hoe lokale belangenverenigingen kunnen meedenken en doen. Wij denken hierbij aan verenigingen als Visserijbelangen, Alliantie burgers Voorschoten, de Fietsersbond, Zon op Voorschoten, de Cultuurfabriek en de Ondernemersverenigingen. Allemaal voorbeelden van initiatieven die een belangrijke bijdrage aan ons dorp willen leveren. De uitkomst van het onderzoek zal richting geven aan welke knoppen ons huidig en toekomstige besturen moeten draaien om Voorschoten dat heerlijke woondorp te laten blijven. 

Ga naar de inhoud