Ga naar de inhoud
Home » Focus op betaalbare woningen

Focus op betaalbare woningen

Voorschoten Lokaal is een groot voorstander van betaalbare sociale huur en koopwoningen, deze woningen willen wij in de eerste plaats op versteende gemeentegrond laten bouwen voor starters en ouderen, zodat inwoners uit Voorschoten ook een plekje in Voorschoten kunnen krijgen aldus Geert-Jan van den Ende, fractielid Voorschoten Lokaal. Het zou moeten kunnen dat wij gemeente grond goedkoop kunnen inzetten t.o.v. commerciële bouwgronden. 

Regionale woonagenda

Wij staan niet alleen in de gemeenteraad die vinden dat er snel iets gedaan moet worden, alleen de bureaucreatie is traag, de prijzen gaan steeds verder omhoog, maar het grootste probleem in Voorschoten is het aantal hectaren waar in Voorschoten nog gebouwd kan gaan worden. Maar het is toch nodig om een inhaalslag te maken binnen de gemeente want dat er iets moet gebeuren dat staat wel vast en daar staan wij gelukkig niet alleen in, maar ook veel inwoners in Voorschoten en de gemeenteraad wil dit.

Voorschoten Lokaal wil ook graag lokaal maatwerk zodat Voorschotense inwoners eerder recht hebben op een woning dan inwoners uit buurgemeenten.

De zienswijze is een leidraad waar de gemeenten in Holland Rijnland zich aan gaan binden voor de komende jaren en ver daarna. Minimaal 67% sociale huur- en midden huur maar er moet nog heel veel gebeuren in Voorschoten. Bestaande projecten blijven zoals ze nu zijn, maar nieuwe projecten zullen zich moeten conformeren aan de Regionale Woonagenda die deze maand ondertekend gaat worden.

Zijn wij hier als Voorschoten Lokaal blij mee? Ja! Is het antwoord. Er zijn de laatste jaren genoeg woningen in Voorschoten gebouwd in de prijsklasse van 500.000 tot meer dan 700.000 die voor Jan Modaal niet op te brengen is. Het is tijd om goedkope woningen te gaan bouwen want ook Jan modaal heeft recht om in Voorschoten te wonen.

Startnotitie

Het begin is er, nu moet alleen iedereen de zelfde kant op gaan kijken. De woningbouw corporaties, de verhuurdersvertegenwoordigers, de inwoners, de ontwikkelaars en natuurlijk niet te vergeten de beleidsmedewerkers van de gemeente. We moeten echt gaan starten met deze woonvisie. Als we dit niet doen dan vergrijst Voorschoten echt en verdwijnen de jongeren naar de steden en dorpen om ons heen waar op dit moment wel veel gebouwd wordt. Kijk naar Zoeterwoude, volop bouwwerkzaamheden, Leidschendam Voorburg en vooral in Leiden wordt volop gebouwd.

Er zal nog heel veel water door de Vliet gaan voordat er sociale woningen staan in Voorschoten. Er moet met veel rekening gehouden worden, zoals parkeernormen, centrumvisie, energietransitie en klimaatadaptie. Iedereen moet zich er goed bij voelen en daarom is participatie belangrijk voor het welslagen van deze woonvisie. 

Voor en met onze inwoners

Voorschoten Lokaal gelooft in de kracht van participatie. Daarom organiseren we als vereniging ook thema-avonden om de kennis en kunde van dorpsgenoten in te zetten. Een eerste thema-avond over wonen hebben we achter de rug. Wil je meedenken, laat het ons dan weten, dan nodigen we je voor een volgende thema avond uit. 

Ga naar de inhoud