Ga naar de inhoud
Home » Een slimme truc die duur uitpakt

Een slimme truc die duur uitpakt

In 2019 kwam het gemeentebestuur van Voorschoten geld tekort om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen. Dit tekort werd voornamelijk veroorzaakt door enerzijds de oplopende kosten voor jeugdzorg en anderzijds de te hoge kosten voor het ambtelijk apparaat.
Het college bedacht toen een slimme truc: we gaan niet bezuinigen, maar we gaan minder afschrijven. De gedachte was: als we nu eens niet de volledige waarde zouden afschrijven, maar slechts 70%, dan blijft er te besteden geld over

VL vond het een gevaarlijke boekhoudkundige truc. Schuiven we zo niet onze problemen door naar de volgende generatie?
En als we niet volledig afschrijven, leggen we dan wel genoeg opzij om de leningen af te lossen? Waarom zetten we niet de tering naar de nering, wanneer we geld tekort komen?
Andere partijen in de gemeenteraad waren ook kritisch, maar uiteindelijk lieten zij zich toch door het college overhalen en stemden zij in met de begroting.
Alleen VL keurde de begroting af. Het voelde niet goed.
Nu, in 2021 blijkt dat de manier waarop het college deze truc heeft toegepast, niet toegestaan is. En dat moet nu gerepareerd worden, waardoor er nu een structureel tekort van ruim € 750.000 ontstaat.
Meestal is het fijn om gelijk te krijgen, maar in dit geval doet het pijn. Want de in 2019 uitgestelde bezuiniging moet nu alsnog plaatsvinden.
VL staat voor een gezond financieel huishoudboekje. Wanneer we het krap hebben, trekken we de broekriem aan. Dat doe je thuis ook.
VL was niet betrokken bij het ontstaan van dit probleem, maar wil wel meehelpen om het op te lossen.
Maar nu het er echt op aankomt, vindt VL dat er principiële keuzes gemaakt moeten worden: het mag niet weer bij de mensen weggehaald worden. De zorg voor de inwoners, verenigingen en de leefbaarheid van het dorp moet behouden blijven. VL roept de inwoners op om met slimme ideeën te komen waardoor de leefbaarheid en dienstverlening beter wordt en de kosten lager.

Marleen Persoon
Voorschoten Lokaal Sterk

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaal.nl

Ga naar de inhoud