Ga naar de inhoud
Home » Breed gedragen sportvisie

Breed gedragen sportvisie

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Met het ontwikkelen van de sportvisie zet de gemeenteraad de missie, visie en doelen vast van de komende jaren.

Hoe krijgen we meer mensen aan het sporten?, hoe blijft de sport betaalbaar?, Hoe houden we de vrijwilligers vast?, Waar is professionalisering nodig?, Wat regelen de verenigingen zelf? En waar ligt er een rol voor de gemeente? Voorschoten Lokaal vind het belangrijk om de visie met diverse betrokken partijen vorm te geven. We zijn blij dat met de raad besloten is, dit doormiddel van een uitgebreid participatie traject te doen. Zodat we in september een breed gedragen sportvisie hebben! 

Ga naar de inhoud