Ga naar de inhoud
Home » Onderzoek naar mislukte participatie

Onderzoek naar mislukte participatie

Alle partijen in Voorschoten vinden participatie van inwoners erg belangrijk. Hoe kan het dan, dat ondanks alle goede bedoelingen het maar niet wil lukken.
Voorschoten kent 3 organisaties die speciaal zijn gericht op participatie op een bepaald terrein.
In het afgelopen jaar hebben alle drie de organisaties het vertrouwen in de samenwerking met het college opgezegd.
VL pleit ervoor om te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Niet om te beschuldigen, maar om lessen te trekken voor de toekomst.

VL vindt burgerparticipatie van groot belang. Een overheid die samen met burgers werkt aan een beter Voorschoten waardoor gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van burgers. VLS staat daarin niet alleen. Alle fracties in de raad hebben burgerparticipatie als een belangrijk doel benoemd.

Daarom is het zo droevig dat we moeten constateren dat de afgelopen 12 maanden drie organisaties van burgers de samenwerking met het College hebben opgezegd: de VAC, de Taskforce Centrum en de Alliantie Burgers Voorschoten. Twee van die organisaties zijn zelfs formeel door het College ingesteld om het College te adviseren.
Dat drie organisaties in zo korte tijd het vertrouwen in de samenwerking met het college opzeggen kan geen toeval zijn maar is een indicatie van een structureel probleem in de verhouding tussen het college en betrokken burgers.

Binnenkort gaat de nieuwe ambtenarenorganisatie van start. Wat we daarover horen is dat ook burgerparticipatie in die organisatie belangrijk gevonden wordt. VL pleit er daarom voor om een goede evaluatie te doen van de oorzaken die hebben geleid tot het mislukken van de samenwerking tussen de drie organisaties en het College. Niet om met de vinger te wijzen maar wel om te leren van de gemaakte fouten en zo te voorkomen dat het ook in de toekomst misgaat. VL stelt daarom voor dat de Raad hier toe het initiatief neemt en een opdracht tot evaluatie formuleert.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaal.nl 

Ga naar de inhoud