Ga naar de inhoud
Home » De laatste begroting

De laatste begroting

Dit was alweer de laatste begroting van dit college. Een college dat met veel ambities begonnen is maar ook veel voor de kiezen heeft gekregen. De Coronacrisis, de tekorten op de jeugdzorg, de vertrouwenscrisis met de adviescolleges van Voorschoten en niet te vergeten de ontvlechting van de werkorganisatie.

Tegen verspilling

VL is altijd erg kritisch op de financiële uitgaves van de gemeente. Wij zijn tegen verspilling van gemeenschapsgeld, geen onzin projecten zoals de zogenaamde duurzame bamboeverkeersborden, die juist giftig en milieubelastend waren, de twee te dure en op maar liefst 60 ton zwaarte gebaseerde Valkebruggen en de nieuwe kliko’s voor de laagbouw, alleen omdat er een chip in moest.

Verstandig onderhoud

Verder zijn wij kritisch over het planmatig onderhoud. We gaan geen dingen vernieuwen omdat dit op een “to do” lijstje staat. Er moet gekeken worden naar het nut, de noodzaak en de maatschappelijke wenselijkheid. En als dat niet aangetoond kan worden, dan doen we het niet. Dat zou de afgelopen collegeperiode alleen al, miljoenen bespaard hebben.

Begrotingsdiscipline

Structurele uitgaven dekken met incidentele middelen vinden wij ook niet goed. Wij willen een andere begrotingsdiscipline: het gemeentefonds gebruiken voor de wettelijke taken, de leges voor de dienstverlening en de OZB voor de niet wettelijke taken (zoals bijvoorbeeld het zwembad, verenigingsleven, sport, scouting, cultuur, etc.) Dit hebben wij regelmatig aangegeven. En als er geld geleend moet worden, dan moet net als bij de hypotheek de lening ook afgelost worden.

OZB geen sluitpost

Wij willen ook niet dat het college de OZB gebruikt om de begroting sluitend te maken. Als het aan VL ligt wordt de OZB bevroren want wij vinden dat de inwoners al genoeg betaald hebben. Helaas was de meerderheid van de fracties hier tegen. Vreemd, want in het coalitieakkoord staat letterlijk “We verhogen geen gemeentelijke heffingen om de begroting sluitend te krijgen of ambities te realiseren. Dat betekent geen verdere verhoging van de OZB, anders dan gebruikelijke indexering en de gemaakte afspraken.”
Wij kunnen u vertellen dat de OZB de laatste 4 jaren met 18% verhoogd was en niet met de 8% inflatie!

Inwoners betrekken

Ook wil VL graag zien dat de inwoners, organisaties en ondernemers meer de mogelijkheid krijgen middels mandaat en budget, om zaken zelf te kunnen organiseren. Hierdoor wordt het ambtenarenapparaat vrijgespeeld om zich met wettelijke taken bezig te houden. Tevens ontstaat ruimte voor iedereen die het dorp fraai en leefbaar wil houden. Inwoners en ondernemers zitten dichter op de alledaagse gang van zaken. Wanneer de gemeente hen wat meer vertrouwen en mogelijkheden geeft is er ook ruimte voor meer draagvlak en breed gedragen oplossingen.

Betaalbare nieuwbouw

Als laatste. Kijk bij nieuwbouwprojecten goed naar meervoudig gebruik: scholen, betaalbaar wonen en een Cultureel Centrum allemaal onder één dak. Maar dan wel op gemeentegrond met erfpacht zodat de huizen betaalbaar blijven.

Hier maakt VL zich de komende jaren hard voor!

Reageren: stuur een mailtje aan marleen@voorschotenlokaal.nl

Ga naar de inhoud