Ga naar de inhoud
Home » Ontwikkeling betaalbare woningen

Ontwikkeling betaalbare woningen

Voorschoten Lokaal is een groot voorstander van meer betaalbare woningen. We zien dat de wethouder vaart zet achter de realisatie van verschillende woningplannen met veel ruimte voor sociale woningbouw. Vorige week werd het ontwerp bestemmingsplan Segaar-Arsenaal ter inzage gelegd en in deze raadsvergadering zijn startnotities besproken voor het ontwikkelen van 3 woongebieden. Nu kunnen ook daar de stappen gezet worden om tot realisatie te komen.

Het college komt in deze raad zelfs met een ontwerp bestemmingsplan en 3 startnotities om te gaan bebouwen. Voor het ontwerp bestemmingsplan Segaar-Arsenaal staan 100 woningen gepland, waarvan 30% voor sociale huur. Aan de Jan van Wagtendonkstraat komen in samenwerking met De Sleutels woningen die 100% voor sociale huur bedoeld zijn. Op de Raadhuislaan komt een nieuw gezondheidscentrum i.c.m. appartementen. In totaal circa 45 woningen waarvan 25% sociale en 10% midden huur. Op de Jan Evertsenlaan komt ook een nieuw gezondheidscentrum in combinatie met woningbouw. 

Voor al deze plannen geldt dat er dit jaar nog in de raad besloten wordt over het uitwerkingskader en in 2025 gestart kan worden met de bouw. Participatie vindt Voorschoten Lokaal heel belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met alle betrokkenen.We zien dat in het verleden niet altijd goed verlopen is, maar dat dat vanaf vorig jaar goed hersteld is en in alle projecten er goede invulling aan is gegeven. 

Zijn wij hier als Voorschoten Lokaal blij mee? Ja! Is het antwoord. Er zijn de laatste jaren genoeg woningen in Voorschoten gebouwd in de prijsklasse van 500.000 tot meer dan 700.000 die voor mensen met een modaal inkomen niet op te brengen zijn. Wij vinden dat iedereen recht heeft in Voorschoten te wonen en zijn blij dat er ruimschoots ingezet wordt op het goedkopere segment, tot zelfs 100% sociaal. 

Ga naar de inhoud