Ga naar de inhoud
Home » Begroting 2021: weinig ambitie en meer lasten voor inwoners

Begroting 2021: weinig ambitie en meer lasten voor inwoners

Vorige week werd de begroting voor het komende jaar in de gemeenteraad vastgesteld. VL heeft de begroting van het college afgekeurd. De kosten voor inwoners werden onnodig verhoogd. De gebruikers van het Cultureel Centrum worden onnodig in onzekerheid gelaten. De beloofde extra betaalbare woningen voor starters en kleine huishoudens blijven uit. En de uitgaven blijven groter dan de inkomsten.

Voor het laatste kalenderjaar van dit college zou je verwachten dat er nu spijkers met koppen geslagen zouden worden. Nu moeten de resultaten toch in beeld komen?

Maar waar is de ambitie van dit college gebleven?

Voorschoten energieneutraal in 2030? Er is nog geen begin van een plan.

Voorschoten verlaagt de schulden? We blijven uitgeven alsof de bomen tot in de hemel groeien.

Voorschoten vermindert het restafval? Voorschoten produceert evenveel restafval als 8 jaar geleden, terwijl heel Nederland gemiddeld 10% minder produceert. Geen wonder dat de afvalstoffenheffing verhoogd wordt, in plaats van verlaagd.

Duidelijk en eerlijk met inwoners, ondernemers en organisaties omgaan? Van het Cultureel Centrum is al jaren bekend dat het ooit herontwikkeld gaat worden. Maar de gebruikers van het cultureel centrum hoorden pas een paar weken voor de vaststelling van de begroting dat zij misschien nog één jaar mogen blijven zitten, terwijl het vrijwel zeker is dat er in 2022 nog geen vervangende huisvesting geregeld is.

Goed en degelijk begroten? Hoe kan het dan dat er in de begroting zo vaak een grote uitgave aangekondigd wordt, zonder er een getal bij te noemen? Op die manier telt die uitgave niet mee, terwijl het zeker is dat er veel geld mee gemoeid is.  Een reorganisatie is natuurlijk niet gratis en de kosten van het Cultureel Centrum gaan ook gewoon door. 

Met zulke gaten in de begroting, kan deze niet sluitend zijn. Ook al zegt het college van wel. 

VL wil een realistische begroting, die leidt tot een kleinere en minder kostbare overhead en betere dienstverlening voor inwoners en ondernemers.

VL vindt dat de begroting van het college hierin tekortschiet; het ontbreekt aan ambitie en de inwoners betalen de prijs. Daar kunnen we niet mee instemmen.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaal.nl

Ga naar de inhoud