Ga naar de inhoud
Home » Onze wethouder – Hans van der Elst

Onze wethouder – Hans van der Elst

Hans van der Elst

Met Hans van der Elst als wethouder heeft Voorschoten Lokaal een stevige positie in het gemeentebestuur gekregen. Passend bij de verkiezingsoverwinning van 16 maart 2022.

Van der Elst krijgt een portefeuille waar de belangrijkste speerpunten van Voorschoten Lokaal in zitten, te weten:

  • Gezonde financiën
  • Veel nieuwe betaalbare huur en koopwoningen
  • Erfpacht op gemeentegrond
  • Slim combineren van nieuwbouw voor scholen

Daarnaast nog de punten:

  • Subsidiebeleid
  • Kunst, Cultuur en Erfgoed

Aangezien de voorbereidingen voor de begroting voor 2023 al in een vergevorderd stadium waren, voordat het college gevormd was, zullen we niet alle punten in de begroting 2023 terug kunnen vinden. Die zullen aan de hand van aparte notities aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Hans van der Elst woont sinds 1991 in Voorschoten. Voor zijn wethouderschap was hij docent bedrijfseconomie op een HBO. Zijn grote hobby is trompet spelen.

Hans is geen onbekende in de gemeentepolitiek. In de periode van 2018 – 2022 was hij fractievoorzitter van de lokale partij ONS Voorschoten. Hans kiest bewust voor een onafhankelijke partij, in het politieke midden. Zijn focus is wat belangrijk is voor de inwoners en organisaties en mensen die hier wonen.

Mensen typeren Hans als iemand die als hij zegt dat hij iets doet, er ook echt vol voor gaat.

Mijn eerste baas heeft mij ooit geleerd: Ongeveer is niet genoeg. Doe dingen met passie en werk samen. In het professionele leven voeg ik daar graag aan toe: Doe wat je kan, niet wat je graag zou kunnen.

Ga naar de inhoud