Ga naar de inhoud
Home » Kaders voor een verloren collegeperiode

Kaders voor een verloren collegeperiode

Elk jaar wordt er in juli de kaders besproken, die leidend zijn voor het opstellen van de begroting in november. Op die manier weet iedereen wat we van de begroting in mogen verwachten.
Helaas bevatten de kaders van het college niet de punten die VL belangrijk vindt. Want het – juist nu – heel belangrijk dat er een andere houding komt op het gemeentehuis.

Behalve de vrij technische kaders, zoals welk percentage voor inflatie wordt gebruikt, of hoe groot de groei van het aantal inwoners verwacht wordt, zouden de kaders het vooral moeten hebben over de grondhouding van de gemeente ten opzichte van de inwoners. En daar schiet dit college echt in tekort

Dit zijn de kaders van VL

Neem de inwoners serieus

Het komt nog veel te vaak voor dat wanneer inwoners iets vragen of melden bij de gemeente dat er geen inhoudelijk antwoord komt. Een ontvangstbevestiging lukt meestal nog wel, maar daarna kan het heel lang stil blijven.
Dit moet echt anders, vindt VL. Neem de inwoners serieus! Ga met hen in gesprek. Bezoek ze thuis en bespreek ter plekke wat hen dwars zit, of wat hun wens is. Dat gebeurt nu nog veel te veel vanachter een bureau, waardoor er veel tijd en geld verspild wordt met grote ergernis en verlies van vertrouwen tot gevolg.

Geen achterkamertjes

Pas nadat inwoners van de Jan Wagtendonkstraat via de Wet Openbaarheid van Bestuur inzage kregen in de overwegingen van het college, kwamen ze er achter dat er al jarenlang aangestuurd werd op het bebouwen van een strookje groen aan de overkant van de straat. En het ergste daarbij was, dat het college bewust pas zo laat mogelijk de inwoners wou informeren, zodat meedenken over de inrichting als mosterd na de maaltijd zou komen.
Dit moet echt anders, vindt VL. Betrek inwoners en belanghebbenden zo vroeg mogelijk bij dingen die er toe doen.

Ook een rijdende trein kan stoppen

Het college heeft er voor gekozen om de bibliotheek grondig te verbouwen en er een bioscoopzaal aan toe te voegen. Dit ter compensatie van het afstoten van het Cultureel Centrum. Er ligt een plan, bouwtekeningen en een begroting.
Nu meldt zich een burgerinitiatief dat met een alternatief plan komt. Een plan om in de Kruispuntkerk een volwaardig Multifunctioneel Cultureel Centrum te maken, met meer ruimte, meer functies dan bij de bibliotheek en voor aanzienlijk minder geld. Op een locatie die ook nog eens de centrumfunctie van Voorschoten versterkt. Het college vindt het echter een gepasseerd station en het proces is als een rijdende trein. En het voelt er weinig voor om hier serieus naar te kijken. Dat zou alleen maar vertragen. Dit moet echt anders, vindt VL. Neem dit burgerinitiatief serieus. Accepteer dat met voortschrijdend inzicht er wel eens iets beters kan komen en dender niet koste wat kost door op de ingeslagen weg.

Toon waardering voor vrijwilligers

Vrijwilligersorganisaties in Voorschoten krijgen sinds 2020 al veel minder subsidie dan in het verleden. Maximaal € 5.000 per organisatie per jaar. En daar moeten ze een heleboel papierwerk voor inleveren.
Prijzen stijgen. Dat weet de gemeente heel goed en daarom verhogen ze hun tarieven voor de lokale belastingen met 1,5% voor de inflatie. Vrijwilligersorganisaties krijgen die prijscompensatie niet, zodat ze er in koopkracht op achteruit gaan. Dit moet echt anders, vindt VL. Toon waardering voor vrijwilligers en compenseer minimaal de prijsstijgingen waar zij ook mee te maken hebben.

Doe iets aan de woningnood

Voor mensen die op een betaalbare woning wachten, is er geen goed nieuws. Dit college gaat niet verder dan het procedureel afwikkelen van bouwplannen van projectontwikkelaars. Dus geen enkele woning meer, dan al in de planning stond voordat dit college aantrad. Dit moet echt anders, vindt VL. Neem het initiatief en zorg voor betaalbare woningen, zodat de jongeren in Voorschoten niet gedwongen worden om buiten het dorp te gaan wonen.

Zorg voor een degelijke begroting

Onderzoek van VL heeft aangetoond dat de gemeente de afgelopen 10 jaar geen één keer financieel wist waar het mee bezig was. Ieder jaar opnieuw werd tegen het eind van het jaar een negatief resultaat voorspeld en elk jaar opnieuw bleek vier maanden later dat er veel geld overbleef. Anderhalf miljoen gemiddeld. En ieder jaar wordt een groot deel van de overschotten veroorzaakt door niet afgeronde werken, die dan doorgeschoven worden naar het volgende jaar. Maar ook ieder jaar worden nieuwe projecten in de begroting opgenomen terwijl de lopende niet afkomen. Met als gegarandeerd resultaat dat die het volgend jaar weer doorgeschoven moeten worden. Dit moet echt anders, vindt VL. Neem geen nieuwe projecten in de begroting op zolang de oude niet afgerond zijn. Maak realistische en haalbare begrotingen.

Reageren: stuur een mailtje aan Marleen Persoon

Ga naar de inhoud