Ga naar de inhoud
Home » Met welke kaders gaat de gemeente 2020 in?

Met welke kaders gaat de gemeente 2020 in?

Vanavond spreekt de gemeenteraad over de financiële situatie van de gemeente Voorschoten.

De financiën van Voorschoten lijken te verbeteren. Dat is mooi. Maar we zijn er nog lang niet. Volgens een analyse van de provincie geven we nog steeds 4,8 miljoen meer uit dan er is. Er wordt structureel geld uitgegeven wat niet gedekt wordt uit de jaarlijkse inkomsten. Dat is dus met geleend geld. Nog steeds worden de reserves gebruikt om begrotingen sluitend te maken. Dit is niet goed. Er is een andere koers nodig om Voorschoten weer gezond te maken.

Het college zegt te streven naar een huishoudboekje dat op orde is. Dat vindt Voorschoten Lokaal een goede zaak. Dat zou een gewoon gezin ook doen.

Wanneer de kosten van de studerende kinderen oplopen en een van de ouders zijn baan verliest, zouden we het zakgeld van de kinderen kunnen verlagen en minder eten kunnen kopen. Maar misschien is het beter dat we minder vaak op vakantie gaan? Of doen we de (tweede) auto de deur uit? Hoe dan ook: we kunnen niet doorgaan met leven als vanouds. Het roer moet om.

Ook al wordt door de schilder geadviseerd dat het beslist noodzakelijk is om elke 5 jaar het huis aan de buitenkant te schilderen, wil dat nog niet zeggen dat dit verstandig is om te doen. Zolang je nog geen slechte plekken constateert kan het schilderwerk uitgesteld worden. Dat moet de gemeente ook doen. We gaan dingen pas vervangen als het echt noodzakelijk is. Of we stellen het uit. En dat scheelt heel veel geld.

Wij moeten een keer het verleden achter ons laten en een nieuwe, gezondere koers kiezen.

Te vaak wordt gezegd: “dat besluit hebben we al heel lang geleden genomen, dat kunnen we nu niet meer terugdraaien”. Zolang wij zo blijven redeneren, zijn het rijdende treinen en gepasseerde stations en die trein dendert maar door. Zo komen we nooit tot een gezond huishoudboekje.

Wat nodig is, is lef! Lef om te zeggen: “Ja, dat hebben wij in het verleden besloten, maar nu kan het niet meer. Dus dat gaan we niet meer doen.” En: “ja, dat is een rijdende trein en we laten hem stoppen bij het eerste station: Station Voorschoten”.

Daarom staan wij ook volledig achter het uitgangspunt van “schrappen of anders prioriteren van nieuw en bestaand beleid”. Want Voorschoten Lokaal vindt dat ook al heb je uitgaven in de toekomst gepland staan en als je het geld er niet meer voor hebt, je tot een nieuw besluit moet kunnen komen.

We merken dat weinig mensen het beleid van de gemeente nog begrijpen. Wij krijgen dan ook veel commentaar en opmerking van inwoners. Daaruit komen de volgende punten naar boven:

  1. Verlaag de vaste lasten. De bestuurskosten zijn te hoog. Dat is ook de conclusie van de provincie. Vorm de gemeente om tot een regiegemeente. Een recent onderzoek van bureau Berenschot pleit voor een kleine kern van ambtenaren voor het beleid en de uitvoering buiten de deur.
  2. Los de schulden af. Volgens het college is er voor de komende vier jaar 10 miljoen aan investeringsruimte. Gebruik dit geld om de schulden af te lossen! 
    En investeer uitsluitend wanneer de schulden afgelost zijn, behoudens in geval van calamiteiten. Beter vooraf sparen dan achteraf aflossen.
  3. Geef de lokale belastingen terug aan de gemeenschap. Dat gebeurt al met riool en afvalstoffenheffingen. Maar doe dat ook met de OZB. Besteedt de OZB-opbrengsten aan subsidies voor de gemeenschap. Dan weten mensen ook waar ze voor betalen.

Op deze manier wil Voorschoten Lokaal Voorschoten weer gezond maken. Het is tijd om Voorschoten terug te geven aan de Voorschotenaren. De gemeente moet meer in verbinding staan met de inwoners. De gemeente moet ook veel transparanter zijn. De inwoners hebben er immers recht op te weten wat er met hun geld gebeurt. Op het punt van communiceren valt nog een hoop te verbeteren.

Zo maken en houden wij samen met de inwoners een mooi en financieel gezond Voorschoten.

Reageren? stuur een mailtje naar marleen@voorschotenlokaal.nl

Ga naar de inhoud