Ga naar de inhoud
Home » Wouter van Duivendijk

Wouter van Duivendijk

Ik ben Wouter van Duivendijk (52), geboren (Helsdingenlaan) en getogen (Roucooppark) in Voorschoten. De basis voor mijn opleidingen heb ik gelegd op de Parkschool. Na het afronden van de Haarlem Business School ben ik afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen als Communicatiewetenschapper.
Ik woon sinds 2002 weer in Voorschoten (Starrenburg II) en heb 2 zonen van 21 en 18 jaar die beiden in Delft studeren. Ik heb onder meer 20 jaar gewerkt voor Koninklijke van Kempen & Begeer, onder ons Voorschotenaren beter bekend als ‘de Zilverfabriek’, in de rol als Export Manager en Commercieel Directeur.
Sinds eind jaren ‘90 ben ik politiek geëngageerd en een aantal jaren actief lid geweest van een landelijke partij. Twee jaar geleden besloot ik dat ik mij actief wilde inzetten voor de lokale politiek.
Dit heb ik gedaan als burgercommissielid Mens & Samenleving voor Voorschoten Lokaal. Voorschoten Lokaal onderschrijft het grote belang van onze ondernemers in het dorp. Het midden- en kleinbedrijf is ook in ons dorp de motor van onze economie en de sponsoren van onze cultuur en
sportclubs. De gemeente dient de plaatselijke middenstand en de in Voorschoten gevestigde bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren.
Voorschoten Lokaal vindt ook dat ondernemers zelf het best in staat zijn om hun omgeving aantrekkelijk te maken en te promoten. Daarom willen wij een ondernemersfonds instellen waaruit de vaak zeer creatieve ideeën en initiatieven van onze ondernemers aangejaagd kan worden. Deze
initiatieven moeten vervolgens vanuit de grondhouding ‘Ja, leuk’ in plaats van het traditionele ‘Nee, lastig’ door het Gemeentehuis opgepakt worden.

Om deze beleidswijziging goed te implementeren en te bewaken wil Voorschoten Lokaal voor het Centrum een ‘projectwethouder’ aanstellen die hier samen met de centrummanager zorg voor gaat dragen.

Ga naar de inhoud