Deze maand buigt de gemeenteraad zich over de nota Burgerparticipatie; "Samen maken wij Voorschoten"
In deze nota wil het college een einde maken aan de onduidelijkheid over de visie en spelregels bij burgerparticipatie. Daarbij heeft het college de ambitie om meer interactie en participatie te realiseren.
Het college vindt het belangrijk dat er een duidelijke structuur, procesbeschrijving en coördinatie voor burgerparticipatie komt. En Oh ja, er komt ook nog eens een eenmalig opleidingsbudget van € 20.000 en een implementatiemanager van
€ 93.000. Maar ook 2,5 man extra personeel voor ruim € 200.000 per jaar. Dat alles om draagvlak te vergroten en de burgertevredenheid te bevorderen met betrekking tot de leefomgeving.
Of de gemeenteraad maar even ja wil zeggen…….

Alsof je zegt: vanaf volgend jaar gaan we klantvriendelijk worden en daar hebben we een mannetje voor.

De bedoeling is goed, maar het resultaat?
Het gaat om open staan voor ideeën en gedachten van anderen. Dat is een houding, een cultuur. Niet iets wat je regelt met procesbeschrijvingen en structuren en al zeker niet met een paar extra mannetjes.
Een houding en gezond verstand kan je niet in een procesbeschrijving regelen.
Echte betrokkenheid van inwoners bespaart geld. Dat kan geen geld kosten, behalve wanneer je de inwoners als lastige tegenstanders ziet, die nog een keer overtuigd moeten worden.
Voorschoten is dorp met heel actieve en creatieve inwoners. Wees niet bang voor je inwoners, maar geef ze juist de ruimte.
Participatie? Dat moet je gewoon doen.

Wilt u reageren?
Stuur mij een mailtje

Op 20 juni jongstleden heeft de commissie WRG van de gemeenteraad groen licht gegeven (dat wordt een hamerstuk in de gemeenteraad van 18 juli) voor de ontwikkeling van het landgoed Beresteijn. Het bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde bouwvergunning omvat een hoofdgebouw dat wordt omgebouwd tot 12 zorgwoningen voor dementerende patiënten en drie luxe appartementencomplexen. Tevens wordt het park ingericht als openbaar toegankelijk park voor de hele gemeenschap.

Het landgoed Beresteijn wordt ontwikkeld voor bewoners uit het hogere welstandssegment, maar het park blijft open voor iedereen, zodat het resultaat er mag wezen.
Voorschoten moest bijna 20 jaar tegen het verval van dit landgoed aankijken.
Maar nu ligt er eindelijk een bestemmingsplan dat er mag zijn.
Het is wel jammer dat er geen woningen komen voor starters met een kleine beurs, want daar is de grootste behoefte aan in Voorschoten. Maar dat is het gevolg van eerdere afspraken en besluiten.
Op verzoek van Voorschoten Lokaal wordt het groen tussen de bebouwing en de omwonenden in overleg tussen ontwikkelaar Amvest en de “buren” uitgevoerd, zodat de vrees voor inkijk vanuit de appartementen weggenomen wordt. De toezegging van de wethouder neemt dan ook de laatste bezwaren van de zijde van de bewoners van de Benvenutoweg weg.
Verder heeft Voorschoten Lokaal aangedrongen op een praktijktest door mensen in een rolstoel op de toegankelijkheid in het park. Alleen ervaringsdeskundigen kunnen goed inschatten of het openbare park werkelijk rolstoel vriendelijk ingericht is. Ook dit werd door het college toegezegd, zodat Voorschoten Lokaal kon instemmen met de voorgestelde ontwikkeling.
Hiermee is het einde van het verval van deze parel aan de Leidseweg in zicht en kan spoedig met de bouw begonnen worden.

Op 13 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Voorschoten een belangrijk besluit genomen. De gemeenteraad heeft het nieuwe subsidiebeleid 2020 vastgesteld. Het nieuwe beleid treft met name organisaties in Cultuur, Sport, Scouting en Recreatie. Deze organisaties krijgen geen geld meer.

De grotere organisaties, zoals de Bibliotheek en Voor Elkaar Voorschoten blijven grotendeels buiten schot en krijgen bij elkaar wel nog anderhalf miljoen aan subsidies.

Sportverenigingen zoals Honk en Softbal Adegeest en Forescate, de vier scoutingclubs, muziek, toneel, en theater zoals B+C, de Laurentius, PJPJ, Toneelgroep Voorschoten en het Jeugdtheater, en organisaties die voor het cultureel erfgoed staan, zoals de Vereniging tot behoud van Oud Groen en Leefbaar Voorschoten en het Museum krijgen geen structurele ondersteuning meer.

Wel kunnen deze organisaties een subsidie aanvragen voor éénmalige activiteiten. Waarbij een voorwaarde is, dat de activiteiten verder gaan dan alleen de eigen kring. Activiteiten moeten bijdragen aan een breder maatschappelijk doel. Er geldt daarbij echter wel een maximum van € 5.000 per organisatie per jaar. De totaal beschikbare subsidie voor cultuur, sport, scouting en recreatie wordt immers teruggebracht tot minder dan een ton.

Voorschoten Lokaal heeft hier niet mee ingestemd. Wat Voorschoten juist zo’n fijn dorp maakt, is de vele vrijwilligers in organisaties en verenigingen. En dat hier nu juist op gekort wordt, vinden wij de verkeerde keuze.

Er is niets mis met het uitnodigen van organisaties om samen te werken en de verbinding te zoeken met het welzijn van de inwoners – voor zover dat nog niet gebeurt. Maar als er toch bezuinigd moet worden, doe dat dan niet op vrijwilligers en verenigingen.

Bezuinig door geen onnodig geld uit te geven. Bij alle besluiten van voor 2017 moeten wij opnieuw naar het nut en de noodzaak kijken en samen met de inwoners van Voorschoten beslissen wat er wel en niet uitgevoerd gaat worden. Dat zou de beste bezuinigingen op kunnen leveren: “geen geld meer aan onnodige dingen”.

Waarom moeten vrijwilligers en verenigingen bloeden voor de jarenlange verkeerde keuzes van de gemeente?

Wilt u reageren? Stuur mij een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Donderdag 13 juni wordt de jaarrekening 2018 behandeld. De jaarrekening 2018 hoeven wij op zich niets van te vinden, het jaar is inmiddels achter de rug. Wel gaat de raad beslissen wat er met de 1,8 miljoen euro gaat gebeuren, die over lijkt te zijn.

Gedurende het jaar 2017 stond Voorschoten onder toezicht van de provincie. Voor die tijd leek het of het geld niet op kon. Helaas gaat, meteen nadat de provincie de gemeente het vertrouwen teruggegeven heeft, de gemeente weer als vanouds verder met uitgeven.
De jaarrekening van 2018 wordt gepresenteerd met een overschot van 1,8 miljoen, waarbij gezegd wordt dat Voorschoten weer op de goede weg is.
In eerste instantie denk je dan: Goed gedaan, gemeente! Maar is het echt waar? Is het echt geld dat je in je hand kan vasthouden en uitgeven, of is het een creatieve manier van presenteren? En als er echt geld over is, moet je dat dan meteen weer uitgeven?

De gemeente leeft nog steeds op te grote voet, leeft van geleend geld en staat nog steeds rood bij de bank. En de vaste uitgaven zijn nog steeds groter dan de vaste inkomsten; er is nog steeds geen structureel evenwicht. Het “overschot” van 2018 ontstaat door de verkoop van panden en andere eenmalige meevallers, maar wanneer goed kijkt, is er eigenlijk sprake van een tekort.

Het is niet uit te leggen dat de gemeente 1,2 miljoen uitgeeft aan prullenbakken, 75% bezuinigt op cultuur-, sport-, cultureel erfgoed en scoutingsubsidies en nu voorstelt om de 1,8 miljoen van het jaar 2018 te bestemmen voor onder andere:

  • € 40.000 ter voorbereiding van de vervanging van 2 bruggen op de Valkeweg, zodat daar extreem zwaar verkeer tot 60 ton overheen kan rijden.
  • € 300.000 voor de voorbereiding samenwerking Leidse regio
  • € 93.000 voor de inrichting (een kwaliteitsimpuls) van het centrum
  • € 514.653 voor wandelpaden in de Duivencorridor
  • € 263.812 voor de Werkorganisatie Duivenvoorde

Hier kan Voorschoten lokaal niet mee instemmen. 

Voorschoten Lokaal wil het geld nu niet meteen uitgeven, maar op de langere termijn kijken of en waar het, het best aan besteed kan worden. En dat willen wij graag samen met u – de inwoners – beslissen.

Wilt u reageren? Stuur een bericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

In het centrum van Voorschoten, langs de Schoolstraat en omgeving, is een aantal metalen verkeersborden vervangen door bamboe verkeersborden en informatieborden.

Het valt natuurlijk te prijzen dat de gemeente zorgvuldig met zowel ons geld als met ons milieu omgaat. En wanneer er nieuwe borden moeten komen, omdat de oude stuk zijn, of niet meer geldig zijn, dan is de keuze voor een minder milieubelastend materiaal helemaal goed.

Waarschijnlijk is bamboe een goed en milieuvriendelijk alternatief. Maar wanneer borden die nog lang niet aan vervanging toe zijn, vervangen worden door nieuwe exemplaren, kan je je wel afvragen of dat goed voor onze portemonnee of ons milieu is. Er wordt dan namelijk niet minder, maar meer geld en meer materiaal gebruikt. Daarbij moeten de nog goede borden weggevoerd en gerecycled worden, wat ook weer extra energie kost en milieubelasting oplevert.

En dan nieuwe bordjes ophangen, waarvan je tevoren met zekerheid weet dat ze binnen enkele maanden al weer weg moeten. Er komt toch een fietsverbod in de Schoolstraat? Hoe kan je dan een paar maanden tevoren nieuwe bordjes bestellen en ophangen, waarop staat “Fietsers toegestaan”?

En dan verschijnen er ook nog bordjes op plaatsen waar ze niet horen te staan. Zoals in de Willibrordussteeg en de Bakkersteeg waar het tot voor kort verboden was te fietsen en nu opeens wel is toegestaan. Is hier wel over nagedacht? Hier is toch nooit een besluit over genomen?

Het enige dat echt nodig was, is het vervangen van het bordje met de gewijzigde de laad- en lostijden.

Terecht dat veel bewoners hier niets van snappen. Hoe kan de gemeente dit nu doen? Wij moeten wel op onze financiën blijven letten.

Wilt u reageren? Stuur mij een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De afgelopen tijd hebben de inwoners van Voorschoten bijzondere keuzes van het college kunnen zien. Er wordt een half miljoen uitgetrokken om bruggen aan de Valkenweg te vervangen, die nog niet aan vervanging toe zijn. Voor meer dan een miljoen zijn alle vuilnisbakken ingeruild, om met behulp van ingebouwde chips te kunnen voorkomen dat mensen hun vuilnisbak twee keer, of op de verkeerde straat aanbieden. De haven naast de ijsbaan wordt voor 20 ligplaatsen uitgebreid. Het geld kan niet op ……….

Natuurlijk zijn de vermelde bestedingen aan bruggen, vuilnisbakken en ligplaatsen niet terug te halen. Weg is weg. Jammer, maar helaas.
In de jaarrekening van 2018, die in juni in de gemeenteraad vastgesteld moet worden, staat dat er op verschillende posten overschotten zijn met een totaal van ruim anderhalf miljoen euro. Maar wat stelt het college nu dan voor om met de overschotten van 2018 te doen? Opmaken aan allerlei projecten?

Voorschoten Lokaal pleit ervoor dat de gemeente bekijkt of het geld ook besteed kan worden aan lastenvermindering voor de burger, aflossen van onze schuld of het ondersteunen van kleine lokale initiatieven. Zo is er de Voorschotense Honk- en Softbalvereniging, die van de landelijke bond te horen heeft gekregen dat de verlichting zodanig is, dat het veld voor avondwedstrijden is afgekeurd. Het schijnt dat nieuwe verlichting zo’n 35.000 euro kost.

Voorschoten kreeg in 2016 een slecht rapport voor bestuurskracht en werd in 2017 onder toezicht gesteld van de provincie vanwege het slechte financieel beheer. Voorschoten Lokaal blijft pleiten om investeringen die van voor deze periode stammen, maar nog steeds in de planning staan, weer te heroverwegen en het nut en de noodzaak duidelijk aan de inwoners uit te leggen, voordat tot uitvoering besloten wordt.

VL vindt het belangrijk dat er beter gecommuniceerd wordt om het vertrouwen in de politiek te herstellen en dat de inwoners de informatie krijgen die zij nodig hebben. Het gaat immers om het geld van de inwoners en iedereen mag weten waaraan en waarom dit wordt uitgegeven.

Afgelopen week is het rioolplan: Het “Integraal Waterketen plan” besproken. Voorschoten kampt met een aantal problemen:

  • Het rioolstelsel is gebaseerd op een kleiner aantal inwoners dan er nu al is. Het riool heeft daardoor niet meer de capaciteit die nodig is.
  • Het klimaat verandert, er komen steeds meer hoosbuien voor. Na zo’n bui ontstaat er een piek die het huidige rioolstelsel niet aan kan.
  • Wanneer de capaciteit tijdens een hoosbui te klein is, stroomt rioolwater de sloten in. Door deze overstort wordt het milieu geschaad en sterven de vissen.
  • Voorschoten is sinds de jaren ’60 in veengrond uitgebreid. Deze grond zakt tussen de 0,6 en 1 cm per jaar, waardoor ook de rioolaansluitingen veel sneller beschadigd raken.

Om de capaciteit uit te breiden wordt reparatie van het riool gecombineerd met het aanleggen van gescheiden riolering. Zo blijft het regenwater schoon en kan weer terug de sloten in en wordt het vuile water naar de reiniging gestuurd.
Hierdoor bestrijden we overlast en milieuschade tegelijk.
Helaas moet hiervoor de rioolheffing in vier jaar met ruim 8% verhoogd worden. Maar dat is onvermijdelijk.
De Leidseweg en Adegeest zijn medio 2021 aan de beurt.

Voorschoten Lokaal staat achter de gescheiden riolering en alleen vervangen als het ook daadwerkelijk nodig is. Voorschoten Lokaal heeft het college gevraagd om een duidelijke uitleg aan de inwoners  mee te sturen met de belastingaanslag. Wij zijn dan ook blij met de toezegging van de wethouder om dit te gaan doen.

Marleen Persoon
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.