In samenwerking met ondernemers en sportverenigingen is een mooi plan uitgewerkt om betaalbare woningen te bouwen, zonder dat er groen verloren gaat.

Het plan komt er op neer dat op het terrein van de ijsbaan de huidige bebouwing en parkeerplaatsen vervangen worden door nieuwbouw, met sportfaciliteiten, bedrijfsruimte, parkeergelegenheid en sociale huurwoningen.

Groen blijft groen en extra woningen, zonder extra kosten voor de gemeenschap. Wie wil dat nou niet?

Het wachten is op een reactie van het college, die het plan al ruim een half jaar in handen heeft.

Pin It